Zápal žalúdka

Poznáme dva typy zápalu žalúdka – akútny a chronický. Oba typy sú výrazne odlišné a líšia sa príčinou, priebehom a aj svojimi následkami. Odborne nazývame zápal žalúdka gastritída. Ide ...

Zápal vaječníkov

Adnexitída je odborný výraz pre zápal vaječníkov a vajíčkovodov. Samotný zápal vaječníkov sa nevyskytuje. Vždy je spojený so zápalom vajíčkovodov. Vaječníky a vajíčkovody sa označujú aj ...

Zápal v ústach

Ústna dutina je priestorom, kde dochádza prijímaniu potravy a k jej čiastočnému spracovaniu. Z tohto dôvodu sú ústa náchylné k rôznym druhom infekcií. Sliny nachádzajúce sa v ústnej dutine obsahujú ...

Zápal spojiviek

Spojovka je priezračná membrána, ktorá pokrýva očnú buľvu od sklovca smerom k očným viečkam. Zápal očných spojoviek dokáže výrazne skomplikovať život každému, hoci je jednoducho liečiteľný ...

Zápal sliznice

Zápal sliznice označuje ochorenie výstelky, ktorá sa nachádza na vnútorných orgánoch z ich vonkajšej aj vnútornej strany. Sliznica tvorí ochrannú vrstvu voči vonkajšiemu prostrediu, najmä voči ...

Zápal slepého čreva

Zápal slepého čreva je bežný názov pre apendicitídu. Slepé črevo je červovitý výrastok na začiatku hrubého čreva. Tento útvar má rôznu dĺžku v závislosti na konkrétnom človeku. Spravidla ja dlhý ...

Zápal sedacieho nervu

Zápal sedacieho nervu poznáme pod názvom ischias. Tento odborný výraz zastrešuje skupinu príznakov, ktoré sa prejavujú, keď dôjde k zatlačeniu, podráždeniu alebo k zápalu sedacieho nervu. Z chrbtice, ...

Zápal prsníkov

Pri zápale prsníkov dochádza konkrétne k zápalu prsnej žľazy. Tá sa skladá s celkovo približne 20 individuálnych žliaz, väzivového a tukového tkaniva. Množstvo tukového tkaniva sa líši u každej ...

Zápal prostaty

Zápal prostaty tak isto ako iné zápaly má rôzny pôvod. Spravidla sa jedná o infekčné procesy, avšak nie vždy je tomu tak. Poznáme niekoľko druhov zápalu prostaty, ktoré sa líšia svojim pôvodom ...

Zápal priedušnice

Zápal priedušnice (odborne tracheitis) patrí medzi zápaly horných dýchacích ciest. Takéto zápaly sa vyskytujú pomerne často, avšak ich postup až do priedušnice je ďaleko zriedkavejší. Priedušnica je ...